Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Horizon Interactive Oy
Y-tunnus 2786877-4

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

asiakaspalvelu(at)remonttimarkkinat.fi

Rekisterin nimi

Remonttimarkkinat.fi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan palveluun rekisteröityneet käyttäjät. Rekisteri mahdollistaa palveluun kirjautumisen sekä tarjouksiin ja tarjouspyyntöihin liittyvän viestinnän välittämisen käyttäjien välillä. Lisäksi rekisteriä käytetään käyttäjille tiedottamiseen sekä markkinointiin käyttäjän sen salliessa.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, käyttäjätunnukset ja yhteystiedot. Säännön mukaiset tietolähteet Käyttäjä itse syöttää tiedot palveluun.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjän yhteystietoja luovutetaan palvelun toisille käyttäjille tarjouspyyntöjä käsitellessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on pääsy on vain palvelun ylläpidolla.

Tarkastusoikeus

Käyttäjä voi pyytää tulosteen tiedoistansa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käyttäjällä on Henkilötietolain 30§:n mukainen oikeus kieltää markkinointiviestintä.

Evästeiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä ja osa sisällöstä vaatii evästeiden käyttöä toimiakseen. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selainohjelmistonsa asetuksista.